middelbare.school & privacy

🇳🇱 Deze informatie is in het Nederlands.

Privacy staat bij ons ongetwijfeld bovenaan op de lijst met prioriteiten. Dat kan niet anders, als scholen bepaalde data aan ons toevertrouwen. Wij doen ten alle tijden ons best om de data te beschermen van kwaadwillenden. Hierover hebben wij met scholen afspraken over gemaakt.

Wij verkopen geen persoonsgegevens door aan derden; moge het duidelijk zijn. Scholen betalen tenslotte voor onze diensten en wij verwerken gegevens in hun opdracht. School is de gegevensverantwoordelijke, middelbare.school is een verwerker.

Scholen verstrekken hun privacyverklaringen — of vergelijkbare schriftelijke vormen van juridische verantwoording — waarin zij aangeven welke gegevens waarvoor bewaard worden, hoe lang en vanwege welke grondslag.

Scholen kiezen er zelf voor om het ouders en leerlingen accounts aan te laten maken. Waar mogelijk zorgen wij ervoor dat een module ook gebruikt kan worden zonder dat een ouder of leerling zich voor middelbare.school hoeft te registreren.

Een account aanmaken bij middelbare.school kan alleen middels een toegangscode, die je koppelt aan de juiste school (en stamklas). Ook hier is de privacy-informatie van de desbetreffende school te vinden.

Veelgestelde vragen

Waar vind ik de privacyverklaring van mijn school?

De privacyverklaring van jouw school is te vinden op de volgende locaties:

Kan ik mijn account verwijderen? En hoe?

Ja. De AVG verplicht een gegevensverantwoordelijke om elk verzoek tot verwijderen van persoonsgegevens uit te voeren.

Het verwijderen van jouw persoonsgegevens geschiedt via de school. Zij verwijderen in eerste instantie jouw account en daarmee persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat zij dit ook kunnen en dat daarmee binnen twee weken de persoonsgegevens ook definitief verwijderd zijn.

Mocht een school het nalaten een account te verwijderen, mail dan naar mail@middelbare.school voor ondersteuning.

Waar wordt mijn data opgeslagen?

Wij slaan de data die we ontvangen van scholen op in datacentra in Amsterdam, Nederland. Daar worden ze ook geback-upt. Een back-up wordt zeven dagen bewaard.

Verzamelt middelbare.school zélf ook data?

Wij analyseren jouw gebruik van middelbare.school. Hiervoor gebruiken we ingebouwde tools, maar ook Google Analytics. In beide gevallen is de data anoniem en dus niet tot een persoon te herleiden.

Online apps voor
de moderne
middelbare.school

Meer informatie