Verbeteringen module Absentie

Geschreven door Thierry Maasdam van

Terug naar het overzicht

Makkelijker voor ouders

Leerling kiezen

Vanaf heden is het mogelijk om in het openbare invulformulier (https://verzu.im/afkorting-van-de-school), als ingelogde ouder zijnde, een leerling te selecteren die aan het ouderaccount is gekoppeld.

Het is dan niet meer nodig om los alle leerlinginformatie in te voeren. Een ouder kan nu simpelweg de leerling voor wie het verzuimbericht of de verlofaanvraag wordt ingediend selecteren. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de ouder aan de leerling is gekoppeld via een oudercode.

 

 

Ouder-informatie al ingevuld

Hoewel deze feature al bestond, willen we deze toch nog even aankaarten: de informatie van de ondergetekende van de Absentie is nu al van te voren ingevuld, mits de gebruiker is ingelogd.

 

 

 

Makkelijker voor scholen

Meer informatie voor het schoolpersoneel

Nu een ingelogde ouder simpelweg een gekoppelde leerling kan selecteren bij het indienen van een verzuimbericht of verlofverzoek, is de leerling- en ouderinformatie voor een verzuimcoördinator of afdelingshoofd ook altijd actueel en uitgebreider.

We laten nu de profielfoto van de leerling zien, de naam van de leerling is aanklikbaar en bovendien kan er ook zó naar de mentorklas worden genavigeerd.

 

 

Als er op naam van de leerling of ouder wordt geklikt, kan er genavigeerd worden naar de gebruikerskaart — zoals geïntroduceerd met de vorige update.

 

 

 

Binnenkort: verbeterde handtekeningcontrole

De handtekeningcontrole wordt nog betrouwbaarder, omdat een verlofverzoek of verzuimbericht nu een relatie heeft met zowel het ouder- als leerlingaccount. We zullen daarom het matching-algoritme aanpassen.

Het beste intranet voor de middelbare.school

Met middelbare.school heb je alle communicatie op één plek goed geregeld, of je nu 200 of 2000 leerlingen hebt.

Bekijk het alles-in-één aanbod